Disclaimer

Hieronder kun je meer informatie vinden over onze disclaimer. 

De website https://www.thesitekick.nl/ en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van de The Sitekick. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Sitekick.

Copyright

De inhoud van deze website en andere uitingen van The Sitekick op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door The Sitekick wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. The Sitekick behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Privacy

Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan The Sitekick zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat The Sitekick zonder jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.